Downloaden

Hier kun je diverse bestanden downloaden.

Dienstverleningsdocument (DVD)

Het DVD is wettelijk verplicht. Het model van de AFM is voorgeschreven en heeft bij iedere dienstverlener hetzelfde uiterlijk. In het DVD staan mijn dienstverlening en de bijbehorende kosten beschreven.

Werkgeversverklaring

Diverse documenten